مدیر

آذر ۲۹, ۱۳۹۷

سمینار شهر هوشمند، چالش ها و فرصت ها در دانشگاه آزاد هشتگرد

سمینار شهر هوشمند، چالش ها و فرصت ها در دانشگاه آزاد هشتگرد  
آذر ۲۹, ۱۳۹۷

ابوظبی شهر امن

آذر ۲۳, ۱۳۹۷

فرید زندی

آذر ۲۳, ۱۳۹۷

سمینار ترویجی آشنایی با پلتفرم اینترنت اشیا و فرصتهای شغلی پیش رو در شهر هوشمند

آذر ۲۳, ۱۳۹۷

سمینار اینترنت اشیا و فرصت های شغلی پیش رو در شهر هوشمند

سمینار اینترنت اشیا و فرصت های شغلی پیش رو در شهر هوشمند اساتید و دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی جهاندیده و دانشگاه آزاد یادگار امام سالن همایش […]
آذر ۲۲, ۱۳۹۷

مهندس خوشوقت

آذر ۱۷, ۱۳۹۷

حضور اعضای مجموعه شهریاران هوشمند البرز در سمینار تخصصی تحول دیجیتال و صنعت مخابرات

آذر ۱۷, ۱۳۹۷

یک نسل نوآورانه از برداشت توت فرنگی با Agrobot

آذر ۱۲, ۱۳۹۷

پلیس دبی پیشرفته‌ترین خودرو پلیس جهان را به‌ کار می‌گیرد

پلیس دبی در نظر دارد تا خودرو شاسی بلند و فوق پیشرفته غیاث را که از امکانات ویژه‌ای برخوردار است به زودی برای تقویت نیروی امنیتی […]