کامیون‌های الکتریکی در عملیات‌های امدادی به کارگیری می‌شوند