چین در حال توسعه نرم افزاری است که افراد بدهکار را در نقشه نشان می‌دهد