نیسان NV300، خودرویی با امکان تامین برق مورد نیاز شغل شما