معرفی فرصتهای شغلی پیش روی فعالان حوزه اینترنت اشیا در رویداد innocup 2019 دانشگاه خواجه نصیر