فدکس ۱۰۰۰ خودرو الکتریکی را به ناوگان خدماتی خود اضافه می‌کند