سمینار شهر هوشمند با محور اینترنت اشیا – فرمانداری شهرستان ملارد