دولت انگلیس نیازی به تحریم Huawei نیست، می‌توان ریسک استفاده از تجهیزات ۵G هواوی را کنترل کرد