تولید باتری‌هایی جدید از جنس اسفنج پلیمری با عمر دو برابر